Wij verwerken gegevens volgens onderstaand privacy regelement. Echter als u uw gegevens wilt verwijderen, stuur ons dan simpelweg een korte mail vanuit het email adres waarmee u geregistreerd bent. Een korte notitie "gegevens verwijderen" in de Onderwerpregel is voldoende.

Wij verwijderen dan binnen 5 werkdagen al uw persoonsgegevens en aan uw persoon gekoppelde gebruiksgegevens. Ge-anonimiseerde gebruiksgegevens, die dus niet gekoppeld zijn aan uw persoonsgegevens, ten behoeve van het functioneren van de app kunnen niet verwijderd worden.

Impact Coach.App is per e-mail bereikbaar op privacy@impactcoach.app en per telefoon ‘+ 31 85 486 41 42’.

We vinden het jammer dat u gaat en hopen dat u baat heeft gehad bij het gebruik van de Impact Coach App! 

PRIVACYVERKLARING IMPACT COACH.APP

 1. INLEIDING

 

 • De website ‘https://lemniscaattalent.com/’ (hierna: de Website) en de app en alle toebehoren ‘Impact Coach.App’ (hierna: de App) worden je en/of de organisatie waar je werkzaam bent aangeboden door Lemniscaat Talentontwikkeling BV (hierna: LTO, ‘Wij’, ‘Ons’), statutair gevestigd aan De Vlei 3, 1852 KD, Heiloo en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75370441.
 • Impact Coach.App is bereikbaar op bovenvermeld adres, alsook per e-mail op privacy@impactcoach.app en per telefoon ‘+ 31 85 486 41 42’.
 • Deze verklaring is bedoeld om je te informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens in het kader van je gebruik van de Website en de App, het gebruik van andere producten en diensten van ons en in verband met je communicatie met ons.

 

 1. OM WELKE GEGEVENS GAAT HET EIGENLIJK?
  • Wij kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens over je verwerken gedurende de periode dat je gebruikt maakt van de producten en diensten van Lemniscaat Talentontwikkeling BV.:

 

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Contactgegevens van de organisatie waar je werkzaam bent;
 • E-mailadres;
 • Wachtwoord;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Gegevens over je gebruik en voortgang binnen de App;
 • Overige gegevens die door jou en/of de organisatie waar je werkzaam bent aan ons worden doorgegeven.

 

 1. WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

          Wij kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens van je verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om met je contact te houden (bijvoorbeeld naar aanleiding van een vraag of over het gebruik van onze Website of de App) en om onze afspraken over het gebruik van de App te kunnen uitvoeren en handhaven.
 • Het aanbieden van de App aan jou en/of de organisatie waar je werkzaam bent.
 • Het informeren van jezelf over jouw voortgang binnen de Impact Coach.App.
 • Het geanonimiseerd informeren van de organisatie waar je werkzaam bent over de gemiddelde voortgang van alle gebruikers van je organisatie binnen de Impact Coach.App.
 • Als je je hiervoor hebt ingeschreven, kunnen wij je-mailadres gebruiken ook om je actuele berichten te sturen over de App (zoals nieuws, ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten).
 • De verwerking van je persoonsgegevens kan afhankelijk van jouw omstandigheden en/of de organisatie waar je werkzaam bent op verschillende grondslagen plaatsvinden, zoals jouw toestemming, het uitvoeren van een overeenkomst met jou, het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en je werkgever, de gerechtvaardigde belangen van jouw werkgever dan wel de gerechtvaardigde belangen die wij hebben bij de verwerking van jouw persoonsgegevens .
 • Voor het sturen van een nieuwsbrief (nieuws, ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten) aan jou is de grondslag jouw toestemming, die we aan je vragen vóór dit gebruik. Je toestemming is intrekbaar.
 • De verstrekking van jouw persoonsgegevens is niet wettelijk verplicht. je kunt ervoor kiezen om bij het gebruik van de App geen identificerende informatie in te voeren, bijvoorbeeld door een pseudoniem of een e-mailadres zonder identificerende informatie zoals je naam of organisatie waar je werkzaam bent op te geven, indien de organisatie waar je werkzaam bent dit toestaat. Bij het niet verstrekken van benodigde gegevens kan het wel zijn dat we sommige diensten en functionaliteiten van de App niet of niet optimaal kunnen aanbieden.

 

 1. FIREBASE ANALYTICS/GOOGLE ANALYTICS
 • Op onze Website en in onze App maken wij gebruik van technieken die informatie uit jouw randapparatuur, zoals je smartphone, kan lezen of op je randapparatuur kan opslaan (hierna: ‘cookies’).
 • We gebruiken Firebase Analytics voor het bijhouden van statistieken over het gebruik van onze producten en diensten. Zo kunnen wij met behulp van cookies statistieken bijhouden over hoeveel bezoekers de Website en/of App krijgt, welke pagina’s het meest worden bekeken en je voortgang bijhouden maken binnen de trainingen op de Website en/of App.
 • We gebruiken voor het bijhouden van statistieken een cookie van Firebase/Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hieronder valt bijvoorbeeld statistische informatie over de aantallen bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van het bezoek. De informatie wordt door Firebase/Google opgeslagen op servers in de EU/EER.
 • Je kunt via je webbrowser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie over hoe dit kan worden ingesteld in verschillende internetbrowsers: ChromeEdge, Internet ExplorerFirefox en Safari.

 

 1. DE IMPACT COACH.APP
 • We gebruiken Firebase Analytics voor het bijhouden van statistieken in onze ‘Impact Coach.App’. Firebase is een bedrijf onder Google. Deze statistieken worden automatisch verzameld. Welke events worden bijgehouden staat beschreven op de volgende pagina's: hier en hier.
 • Automatisch verzamelde gebeurtenissen worden geactiveerd door basisinteracties met je app en/of site. Analytics verzamelt gebeurtenissen voor Android- en iOS-apps.
 • U kunt Google’s beleid met betrekking tot het gebruik van informatie, waaronder persoonsgegevens, en voor welke doeleinden deze informatie wordt gebruikt van websites die gebruik maken van hun diensten hier lezen.
 • Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze Cookieverklaring.

 

 1. HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?
 • Lemniscaat Talentontwikkeling BV zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in artikel 2.
 • Jouw persoonsgegevens mogen langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale bewaartermijnen.
 • Na verstrijken van de bewaartermijn worden in dossiers voorkomende persoonsgegevens vernietigd of – op verzoek van jou en/of de organisatie waar je werkzaam bent– geretourneerd.

 

 1. WIE KUNNEN JE PERSOONSGEGEVENS ONTVANGEN?
 • De volgende partijen kunnen de persoonsgegevens die Lemniscaat Talentontwikkeling BV over jou heeft verwerkt ontvangen:
  • De organisatie waar je werkzaam bent.
  • Externe dienstverleners waar wij voor onze Website(s) of App(s) gebruik van maken voor het hosten van jouw persoonsgegevens, voor betaaldiensten, voor beheer van onze Website(s) en App(s) en voor het uitvoeren van de verwerkingen van jouw persoonsgegevens voor de beschreven doeleinden. Zij kunnen jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken in onze opdracht.

 

 1. WAT ZIJN JE RECHTEN?
 • Je hebt het recht de Verantwoordelijke te verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming van jouw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daarnaast heb je onder omstandigheden recht op dataportabiliteit. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Lemniscaat Talentontwikkeling BV verleent de Verantwoordelijke bijstand bij de uitvoering van verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming van jouw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens mede is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang of taak van algemeen belang heb je het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, ingevolge art. 21 lid 1 AVG. Roep je je recht van bezwaar in dan dient de Verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van de persoonsgegevens te staken, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Je hebt het recht je eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van je toestemming kan ertoe leiden dat Lemniscaat Talentontwikkeling BV bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Wil je jouw rechten inroepen, neem dan contact op met de organisatie waar je werkzaam bent of neem eventueel contact op met ons via: ‘privacy@lemniscaattalent.com’.

 

 1. ACTUEEL
 • Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de Website en in de App.

Lemniscaat Talentontwikkeling BV

Correspondentieadres:            Stationsweg 74A

                                                 1851 LL HEILOO

Email:                                       privacy@impactcoach.app

Website App:                            https://impactcoach.app

Website LTO:                            https://lemniscaattalent.com/  

Tel:                                            + 31 85 486 41 42