Unknown field: alt-txt

WHO ARE WE

De Impact Coach.App is geïnitieerd en ontwikkeld door Lemniscaat Talent Ontwikkeling (LTO). LTO herkent en erkent talent bij zowel individuen als groepen en werkt al meer dan 20 jaar aan het ontwikkelen van de persoonlijke talenten voor de organisaties waarin ze werken en voor henzelf. Dat doen we op basis van bewustwording en op een behoeftegerichte en interactieve manier.

Unknown field: alt-txt
Unknown field: alt-txt-01
Unknown field: alt-txt-02
Unknown field: alt-txt

VISIE

Mens

Een belangrijke toegevoegde waarde voor een mens is de grip op zijn/haar performance, zowel privé als zakelijk. Hoe meer je investeert in de ontwikkeling van je talenten om je performance te sturen, hoe waardevoller je als mens wordt; voor jezelf en voor anderen.

Bedrijf

Het kapitaal van een onderneming is haar werknemers. Hoe meer er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van de werknemers, hoe waardevoller het bedrijfskapitaal. Van belang voor de onderneming is dan ook dat deze investering in de werknemers niet alleen zichtbaar wordt gemaakt op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van de impact op de werknemer in zijn gedrag en performance in de praktijk.

IMPACT COACH APP

Praktisch

Een coach helpt je je doelen te bereiken en sneller te ontwikkelen. Coaching is een krachtige tool voor ontwikkeling die leidt tot verandering en resultaat. Coaching is gericht op mensen die zichzelf willen ontwikkelen en actief met hun persoonlijke ontwikkeling aan de slag willen. De Impact Coach.App is een praktisch opgezette tool die dient ter ondersteuning van de gebruiker in zijn/haar aanpak van voor hem/haar lastige issues, zowel op werk-, als op privégebied. De metafoor van de coachingsaanpak is sportgerelateerd. Hierdoor blijft de toonzetting van de aangeboden content in onze app praktisch en uniek.

Eigen topics

De persoonlijke ontwikkeling thema’s in de basis-app zijn universeel en niet afhankelijk van de branche of bedrijf waar je voor werkt. De basis topics kunnen aangevuld worden met voor het bedrijf relevante thema’s en topics. Als bijvoorbeeld "veiligheid" een thema is binnen een bedrijf dan kan in de app, op basis van de stof van de door het bedrijf gegeven cursus, geoefend worden met het door het bedrijf gewenste gedrag rondom dat thema.

Professioneel platform

Onze app biedt diverse modules die door een gespecialiseerd professioneel, onderwijskundig en wetenschappelijk team worden ontwikkeld en geactualiseerd. De workouts nemen elke gebruiker, op zijn of haar niveau, mee in een leer- en ontwikkelingsproces. Op basis van praktijkgerichte, real life issues, kan de gebruiker van de app zelf kiezen wat, op welk moment, voor hem/haar het meest van toepassing is.

Unknown field: alt-txt

HET KAN NIET FOUT GAAN, HOOGUIT ANDERS DAN VERWACHT