Unknown field: alt-txt

COOKIEVERKLARING IMPACT COACH.APP

Deze Cookieverklaring beschrijft de cookies waarvan Impact Coach.App gebruik maakt via onze websites en apps en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

 

 1. COOKIES OP ONZE WEBSITES EN APPS

 

1.1 Cookies

 

 • Op onze Website en in onze App maken wij gebruik van technieken die informatie uit je randapparatuur, zoals uw smartphone, kan lezen of op je randapparatuur kan opslaan (hierna: ‘cookies’).
 • Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de browser van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer je onze website of app voor het eerst bezoekt.
 • Er bestaan verschillende soorten cookies:
 1. Functionele cookies: Cookies met een puur technische functionaliteit. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website of app naar behoren werkt. Functionele cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om je voorkeursinstellingen op de verschillende pagina's van onze website of app te onthouden. Ook kunnen wij functionele cookies gebruiken om onze website of app en de diensten via onze website of app worden geboden te optimaliseren door de kwaliteit en effectiviteit van onze diensten te meten tijdens het gebruik ervan, zonder dat dit significante gevolgen heeft voor de online ervaring van bezoekers of hun privacy.
 2. Analytische cookies door derden: Analytische cookies kunnen je online gedrag bijhouden met als doel meer te weten te komen over het gedrag van web-gebruikers. Er kan enige overlapping zijn tussen deze cookies en functionele cookies, het is belangrijk om te beseffen dat deze cookies je online privacy op een meer significante manier kunnen beïnvloeden dan cookies die er enkel voor zorgen dat onze website of appen diensten werken zoals bedoeld. De cookies die door Firebase/Google Analytics worden gebruikt, zijn analytische cookies.
 • Wij gebruiken nooit Tracking cookies, maar slechts Functionele cookies om onze Websites en Apps te laten functioneren en Analytische cookies om informatie te verkrijgen over de werking, kwaliteit en effectiviteit van onze online diensten op een manier die geen of geringe invloed heeft op je persoonlijke levenssfeer.

 

1.2 Cookiemelding en hoe cookie-instellingen te wijzigen

 

1.2.1 Je cookie-instellingen worden door jezelf ingesteld bij je eerste bezoek aan onze website. Alle niet functionele cookies kunnen per categorie worden geweigerd. Het plaatsen van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve actie van jou als bezoeker. Je kunt je instellingen op elk gewenst wijzigen.

1.2.2 Je kunt de door je browser geplaatste cookies verwijderen en je kunt het accepteren van nieuwe cookies uitzetten. Op de volgende pagina's vind je meer informatie over de stappen die je hiervoor kunt ondernemen voor verschillende internet browsers: ChromeEdge, Internet ExplorerFirefox en Safari.

 

 1. COOKIE-OVERZICHT

 

2.1 Cookienaam, cookietype, cookiefunctie en de bewaartermijn

 

2.1.1 Op onze website of app worden verschillende cookies geplaatst.

2.1.2 Impact Coach.App onderkent het belang van volledige, duidelijke en transparante informatie voor de bezoekers van onze website. Wij streven ernaar onze cookieverklaring zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan te passen wanneer er wijzigingen optreden in de cookies die op onze website of app worden gebruikt.

 

 1. FIREBASE ANALYTICS/GOOGLE ANALYTICS

 

3.1 Firebase/ Google

 

3.1.1 We gebruiken Firebase Analytics voor het bijhouden van statistieken over het gebruik van onze producten en diensten. Deze statistieken worden automatisch verzameld. Welke events worden bijgehouden staat beschreven op de volgende pagina's: hier en hier.

3.1.2 Firebase is een bedrijf onder Google. Je kunt Google’s beleid met betrekking tot het gebruik van informatie, waaronder persoonsgegevens, en voor welke doeleinden deze informatie wordt gebruikt van websites die gebruik maken van hun diensten hier lezen.

3.1.3 Via onze website of app worden cookies geplaatst die zijn aangemaakt door Firebase. Deze cookies zijn onderdeel van hun "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te leren hoe bezoekers onze website of app gebruiken. Firebase/Google maakt hier voor ons inzichtelijke rapportages over, die wij gebruiken om de kwaliteit en effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren.

3.1.4 Firebase/Google mag de informatie die op deze manier wordt verzameld aan derden verschaffen indien Firebase/Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover Firebase/Google derden heeft ingeschakeld om de informatie namens Firebase/Google te verwerken. Deze derde verwerkers kunnen op hun beurt onderhevig zijn aan een wettelijke verplichting om de informatie waartoe zij toegang hebben vrij te geven.

 

3.2 Privacy instellingen

 

3.2.1 Met deze cookieverklaring informeren wij je over het gebruik van Firebase/Google Analytics en de bijbehorende cookies.

3.2.2 Impact Coach.App heeft een verwerkersovereenkomst met Firebase/Google gesloten.

3.2.3 De informatie die Firebase/Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt echter niet automatisch geanonimiseerd, zodat jouw locatie aan de hand van het IP-adres te achterhalen zou kunnen zijn.

 

 1. WEBSITES VAN DERDEN

 

4.1 Onze privacy- en cookieverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waarnaar via onze website of app op enigerlei wijze wordt gelinkt. Het is voor Impact Coach.App niet mogelijk om te garanderen dat derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Impact Coach.App streeft er echter naar om, voor zover wij daartoe in staat zijn, eenzelfde niveau van beveiliging van jouw gegevens te waarborgen op de websites van derden waarnaar wij op onze website of app verwijzen.

4.2 Wij adviseren je om altijd de privacyverklaringen en cookieverklaringen van websites of apps van derden te raadplegen voordat je deze websites gebruikt.

 

 1. WAT ZIJN MIJN RECHTEN DAN?

 

5.1 je hebt het recht om:

a) toegang te vragen tot jouw persoonsgegevens;

b) rectificatie van jouw persoonsgegevens te vragen;

c) te verzoeken dat wij minder van jouw persoonsgegevens verwerken;

d) te verzoeken om verwijdering van jouw persoonsgegevens;

e) bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens op grond van gerechtvaardigde belangen;

f) jouw persoonsgegevens overdraagbaar te maken aan een andere partij (dataportabiliteit);

g) een klacht in te dienen zoals beschreven bij punt 6;

h) bezwaar te maken tegen direct marketing.

5.2 Indien je vragen of opmerkingen hebt over de wijze waarop Impact Coach.App jouw gegevens verwerkt, kun je deze onder andere richten aan privacy@impactcoach.app.

5.4 Voor meer informatie over de wijze waarop Impact Coach.App tracht te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van de EU en de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij je naar onze privacyverklaring.

 

 1. RECHT OP KLACHTEN

 

6.1 Interne afhandeling

 

6.1.1 Als je klachten hebt over onze verwerking van (persoons)gegevens, dan hoort Impact Coach.App dat graag van je en bespreken wij graag samen met jou hoe wij je eventuele klachten kunnen aanpakken. Je kunt je klacht sturen naar privacy@impactcoach.app. Hoe meer informatie en relevante gegevens je in je klacht vermeldt, hoe beter Impact Coach.App in staat zal zijn om op je klacht te reageren.

 

6.2 Autoriteit Persoonsgegevens

 

6.2.1 Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (2016/679) heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij je eigen gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) over onze verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van het land waar Impact Coach.App is gevestigd, te weten het Nederlandse AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Voor meer informatie over je recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, kun je de website van de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit bezoeken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

 1. WIJZIGINGEN

 

7.1.        Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.. De gewijzigde versie van de cookieverklaring zal op onze websites en apps worden gepubliceerd.

 

 

Lemniscaat Talentontwikkeling BV

Correspondentieadres: Stationsweg 74A

1851 LL HEILOO

Email:                              privacy@impactcoach.app

Website App:                   https://impactcoach.app

Website LTO:                  https://lemniscaattalent.com/ 

Tel:                                     + 31 85 486 41 42